Untitled Document

 

Arkiv

Her har vi lagt ut informasjon om en del gjennomførte aktiviteter


Stort arrangement om grovfôrøkonomi
Stavanger 24.-25-november 2017
(arkiv)

Arrangement er for alle mjølkeprodusentar som er opptatt av godt grovfôr og økonomien i produksjonen sin. Tilbudet gjeld både dei som leverer til TINE og Q-meieriene.

Før møtet i Stavanger vil påmeldte å oppfølging av ein rådgivar for berekning av grovfôrøkonomien.

Kontaktpersonar hos NLR Rogaland er:
Anders Wæraas Aune anders.w.aune@nlr.no Særheim, tlf. 938 93 018.
Harald Hetland harald.hetland@nlr.no , Ølen, tlf. 416 32 774.

Meir informasjon om program og påmelding finn de her: https://rogaland.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/fagsaml-grovfor-stvg-25-26-nov/

Fagsamlinga er ein del av prosjektet Grovfôr 2020.

Bidragsytar er Tine (prosjekteiger), NLR, Yara, Felleskjøpet Agri, NIBIO, Mære landbruksskole, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Addcon, Graminor, Agromiljø, Miljøkalk, Sparebank1-gruppen og Fylkesmannen. Matmerk har løyvd KIL-midlar til prosjektet.

 

 


VikingGenetics inviterer i samarbejde med Norsk Holstein, Norsk Jersey og GENO til en spændende aften, hvor man kan få inspiration til hvordan man øger indtjeningen ved at anvende den nyeste viden og teknologi inden for kvægavl.

Mødet henvender sig til mælkeproduktions- og slagtekalvsbedrifter med de tre malkeracer NRF, Holstein og Jersey og er meget aktuelt med de gode afregningspriser på oksekød i øjeblikket.

 

Onsdag den 24. maj 2017 - Kl. 20:00
Sigmund Rangen, Ånestadsvegen 272, 4360 Varhaug

Hent programmet her (pdf)


Hej Medlem af Forum Ku.
VikingGenetics tilbyder avlsrådgivning til medlemmer af Forum Ku

I uge 21 fra d. 22-25. maj 2017, kommer jeg til Norge-Jæren for at køre avlsbesøg, hos alle interesserede besætninger.


Jeg har vedhæftet et brev (se PDF fil), hvor det er beskrevet hvilke punkter som jeg vil gennemgå på mit avlsbesøg, samt yderligere information. PDF han hentes her

Er du interesseret i et avlsbesøg, kontakt da venligst undertegnet på pew@vikingdanmark.dk +45 20 34 19 41

I kan melde jeres interesse, senest onsdag d. 17. maj
Samlet pris for et avlsbesøg er 200 Euro. Samt kompensation for udgifter til transport for besætninger, som ligger udenfor Jæren.

Jeg ser meget frem til at komme på besøg hos jer.
gen, Ånestadsvegen 272, 4360 Varhaug.

 

Peter Holm Weinkouff

 

2016:

Informasjonsmøte om Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoVirus på Julebygda Grendehus 11. oktober kl 19.00

Program:

Erling Søyland ønsker velkommen
Fungerende prosjektleder Anne Cathrine Whist, Tine Rådgiving, informerer om kontrollprogrammet;

Bakgrunn

 • Økonomi og verdiskapning
 • Praktisk gjennomføring

Spørsmålsrunde til Anne Cathrine Whist

Kaffepause

Fagdirektør Husdyr, Ola Nafstad, Animalia informerer om Helsestorfe;

 • Hva er Helsestorfe?
 • Smittevern og dokumentasjon

Odd Finnesand, livdyrsalg og formidling

Åpen diskusjon og spørsmålsrunde
Forventet møte slutt 22.00
Møteleder: Bjørn Høyland

Hent mer info i informasjonsskrivet høsten 2016

2015:

Oppsumering av studieturen til Holland, 15.-17. oktober 2015.

Carsten Houmannm Slagtekalve rådgivning ApS har laget en rapport fra turen. Rapporten på 10 sider med tekst og bilder, kan hentes som pdf her.

 

MEDLEMSMØTE 17. november kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell.

"Hvordan sikre et godt immunforsvar og lavt antibiotikaforbruk i melkeproduksjonen", i samarbeid med TINE og Alltech AS. Enkel servering. Alle velkommen.

 

KURS: Bonden som byggherre. 12. og 19. november kl 09.30-15.00 på Særheim.

Klepp Rekneskapslag, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og Innovasjon Norge arrangerer kurset "Bonden som byggherre". For mer info les mer her

 

INVITASJONER

Invitasjon til Demo om luftning af jord – specielt grassmarker.

Få sunne og velpleide marker for best mulig grasproduksjon og sunnhet for dyra.

Jordprøver:

Jo bedre du kjenner jorda di, jo bedre produksjon kan du få. Vi bruker Albrecht jordanalyse som gir et detaljert innblikk i hvilke næringsstoffer som finnes i jorden, hvilke som mangler og hvordan vi får optimalt samspill mellom avling og jorda.

 Åsland i Time kommune:

 • Kom til demonstration hos Olav Aasland og hør mer.
  Adresse: Åslandsvg. 257, 4355 Kverneland
  Tidspunkt: onsdag 30. september kl. 10.30-ca. 12.30
 • Hent invitasjonen her (pdf)

Øvre Vats i Vindafjord kommune:

 • Kom til demonstration hos Alf Egil Vaula og hør mere
  Adresse: Blikravegen 331, 5576 Øvre Vats
  Tidspunkt: fredag 2. oktober kl. 11-ca. 13.00
 • Hent invitasjonen her (pdf

 

Bli klokere på dine analyser av ditt grovfôr

av Carsten Houmann, Slagtekalve. Les mer

 

NRK Rogaland hadde en reportasje fra demoen vi hadde i september måned. Dette ble vist på TV. Innslaget fra demoen er vist på NRKs nettsider - du ser det fra ca 14 minutter ut i programmet fra NRK

 

Krossing av korn

Informasjon om Krossing av korn kan hentes her

 

Når er rett slåttetidspunkt?

Les mer om gras og grovfôrbehandling i skrivet fra  Slagtekalve rådgivning

 

Stopp sporene - bryt kjeden fra jord til bord

Vi har lagt ut 4 sider informasjon om temaet "sporer og hvordan vi kan unngå at disse kommer i melken".

Hent informasjonsheftet som pdf her.

Konstruktiv debatt om kornkvalitet

Eit møte mellom husdyr produsentar representert ved Forum gris og Forum ku og korn produsentane representert ved leiaren i kornutvalet i Noregs Bondelag, resulterte i auka forståing mellom partane, og semje om å føreslå å bruka regionale midlar over jordbruksavtalen til å betra kornkvaliteten gjennom vekstskifte. Les artikkel frå Bondevennen

 

Tilbod til medlemmer av Forum Ku:

Systematisk førebyggande helsearbeid

Forum Ku har inngått samarbeid med veterinær Marit Johanne Apeland, som kan tilby systematisk førebyggande helsearbeid på storfe. Les meir.

Jærbonde aukar produksjonen og skal opp i 900 tonn mjølk
Stig Gimre er ein av bøndene som nyttar seg av sjansen når Sylvi Listhaug gir bønder større armslag. Gimre Samdrift DA, der solabuen er den aktive parten, har ei mjølkekvote på 750 tonn, men om nokre månader veks den. – Frå nyttår av aukar me mjølkekvoten til 900 tonn i tråd med ønskje til Sylvi Listhaug, fortel han.

I tillegg til produsere mjølk leverer Gimre også 350 oksekalvar til slakt kvart år, slik at talet på storfe ligg rundt 800 dyr i året. Utanom samdrifta produserer han også mellom 4 000 og 4 500 smågris kvart år. Les meir på nettsida til Norsk Landbruk

I midten av september 2014 var garden til Gimre vert for fôrmiksardemonstrasjonen til Forum Ku!


"Fremtidsmuligheter og økonomi i storfé- og melkeproduksjon"

Stormøte på Bryne Kro og motell, 13.mars kl 13-17.00

Tema :

 • Investeringsøkonomi/finasiering
 • Sparing/pensjon
 • Risiko/tap
 • Utfordringer knytta til størrelse på drifta

 

v/ Jæren Sparebank, Sparebanken Vest og SpareBank 1 SR-Bank og Landkreditt Bank

 • Budsjett og driftsplanelgging
 • Nøkkeltall
 • Kopling økonomi/fag
 • Storfeøkonomi
 • Eigarskifte

v/Klepp Rekneskapslag, Tveit Rekneskap og Hå Rekneskapslag

Enkel servering og alle er velkomne!
Arrangør: Forum Ku

 

 

 

2014:
Fagdag om såing og redusert jordarbeiding til etablering av eng
- Oppnå høy avling med minst mulig arbeid

Velkommen til fagdag tirsdag 11. mars kl. 10.00 - 14.30 på Bore Samfunnshus. Program:

Kl 10:00

 • Velkommen
 • Det ideelle såbed, Arne Vagle NLR Rogaland
 • Aktuelle maskiner for etablering av eng, Kristian Spanne NLR Rogaland
 • Erfaringer med fornying av eng, Ragnvald Gramstad NLR Rogaland
 • Felleskjøpet - aktuelle frøblandinger til direktesåing til utbedring av skader og nyetablering.

Kl 12.00 - Pizza

Kl 12.45

 • Fiskå Mølle - aktuelle frøblandinger og kornsorter til omlegging av eng
 • Omlegging av eng uten pløying, redskaps typer, bekjempelse av ugress, bruk av dekkvekst. Niels Dybdahl, Douwe Veltman Slagtekalve Rådgivning Aps
 • Praktiske erfaringer ved omlegging med skålharv, Erling Søyland
 • Vedlikehold av eng, hvordan opprettholdes en høy avling, Douwe Veltman Slagtekalve Rådgivning Aps

kL 14.30 - Slutt

Videre vil det bli oppfølging etter fagdagen utover våren/sommeren:

 • Demo direkte såing - mars/april
 • Demo redusert jordarbeiding - april/mai
 • Markvandring for å sjå på spiring til sommeren

Arrangør: Forum Ku og Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

 

 

 


2013
Utstilling og fagkveld i mars 2013

 • Utstillerliste. Noen av utstillerne har og meldt inn utstyr som vil bli vist. Mer informasjon om dette kan komme fram til utstillingen.

Onsdag 20. mars kl. 19-22, fagkveld:
Rogaland Landbrukspark, Geno-loftet, Særheim, Klepp stasjon
Hvordan handterer vi jorda etter to bløte år?
 • Hjul og dekkutrustning Redusert jordbearbeiding Sammenheng mellom jordarbeiding og sporer Nyheter innen jordarbeidingsutstyr

Torsdag 21. mars kl. 10-15, Utstilling:
Hans Arvid Scheie, Nordsjøveien 1405, Orre

 • Jordløsning Bearbeiding Såing Utstilling av annet aktuelt utstyr

Lokale slakterier og meieri sørger for mat og drikke.

På grunn av frost/tele måtte demonstrasjonen av utstyr på barmark tas ut av programmet.


2012

Hva skal til for å være melkeprodusent fremover?

Spennende foredrag om omstilling, ledelse og økonomi i melkeproduksjonen ble avholdt.

 • Tirsdag 14. februar, Nærbø Samfunnshus, Kafè Jærbuen.
 • Mandag 27. februar, Gjesdal Gjestgiveri.
 • Tirsdag 28. februar, Bore Samfunnshus.

Målgruppe: Melkeprodusenter som satser i næringen, og vil være med fremover.

Mål for møtet: Fokus på omstilling, lederrollen og menneskelige utfordringer. Bevisstgjøring på områder som bør ha fokus i forhold til drift og utvikling av melkebruket.

Hent mer informasjon


2011
 • Informasjon om frøblandinger

  Felleskjøpet Rogaland Agder - I sesongen 2011 vil Felleskjøpet Rogaland Agder markedsføre en ny blanding som standard til jordbruksformål. Blandingen er beregnet til slått, og vil være tilpasset et intensivt driftsopplegg.  Hent skrivet her

  Fiskå Mølle AS - Oversikt over frøblandinger fra Fiskå Mølle AS. Bestillingsfrist for blandingene er 1. mars 2011. Hent skrivet her

 • Frøblanding til reparasjon av eng. Etter en tøff vinter for etablert eng her på Jæren, har Forum Ku sammen med Carsten Houmann i Slagtekalve funnet frem til en god frøblanding til reparasjon av eng. Produseres av FKRA og Fiskå Mølle. For mer informasjon og bestilling: Les mer

 • Fagtur til Sverige - for bønder som har overtatt eller skal overta gårdsdrift
  - Torsdag 20.10. Fly fra Sola-Gardermoen. Videre kjører vi til Varberg og får to gårdsbesøk på veien.
  - Fredag 21.10. Vi besøker to melkeprodusenter og en storfekjøtt produsent. Vi besøker også Österö Fårfarm, et sauebruk som virkelig utnytter potensialet i produksjon og salg.
  - Lørdag 22.10. Reiser vi til Elmia messen i Jønkøping. Det er en stor og spennende landbruksmesse! http://www.elmia.se/sv/lantbrukinomgard/
  - Søndag 23.10. Har vi en oppsummering og diskusjon om det vi har sett.
 • Fagmøter i Forum Ku ble avholdt:
  Onsdag 23. februar i Varhaug Idrettshus
  Torsdag 24. februar i Vindafjordhallen
  Les mer om innholdet

2010
 • 30.12.2010 - Informasjon om frøblandinger fra Fiskå Mølle AS. Les mer
 • 22.12.2010 - Informasjon om frøblandinger fra Felleskjøpet Rogaland Agder. Les mer
 • STORMØTE 13. og 14. september 2010 MED FOKUS PÅ STELL OG FÔRING AV KALVEN! - Se annonseringen
 • Vellykket gjødseldemo - les mer
 • Torsdag 6. mai 2010 - temamøte om økonomiske utfordringer i melkeproduksjonen. Les mer
 • Frå OptiKu Kvægsbrugsrådgivning (dansk) har lagt ut nyhetsbrev nr 1 februar 2010. Innhold i nyhetsbrevet:

  Me har lagt ut besøksplanen for dansk rådgjevar. Hent denne som pdf-fil. (Oppdatert 14.4.2010)

 • Årsmøte vert halde tirsdag 9. mars 2010 kl. 1930 på Julebygda grendahus. Vanlege årsmøtesaker. Terje Wester frå Fatland held eit faglig innlegg.

2009

2008
 • FORUM KU og FOKUS BANK – Messetur
  Eurotier 2008 i Hannover og gardsbesøk i Ratzeburg - 13.11-16.11.2008 - les informasjonsskriv (pdf)
Aktuelt fra Forum ku:


Medlemsskriv høst 2022

 

index