Untitled Document

 

Frøblanding til reparasjon av eng

Etter en tøff vinter for etablert eng her på Jæren, har Forum Ku sammen med Carsten Houmann i Slagtekalve funnet frem til en god frøblanding til reparasjon av eng. Produseres av FKRA og Fiskå Mølle. For mer informasjon og bestilling:


FISKÅ MØLLE

Spesialblanding til reparasjon av eng (Forum Ku)

Sorten som her blir presentert skal brukes til reparasjon av etablert eng!

Innholdet i sorten:

40 % Storm (hybridgras)
30 % Perseus (raisvingel)
30 % Calibra (flerårig raigras)

Dersom du ønsker denne grasfrøblandingen anbefalt av Forum Ku, tar du kontakt med Gro Mabel Anda på tlf: 51 78 69 90 eller e-post: mabel.anda@grl.no

Frist for bestilling er fredag 18. mars 2011


FELLESKJØPET ROGALAND AGDER

Spesialblanding til reparasjon av eng (Forum Ku blanding)

Frøblanding består av følgende innhold:

40 % Solid (Storm) hybridraigras
30% Calibra flerårig raigras
30% Perseus raisvingel

Beskrivelse av sortene i blandingen:

Storm (hybridraigras)
Halvtidlig hybridraigras – krysning mellom flerårig raigras og italiensk raigras. Svært høgt avlingspotensiale og bra overvintringsevne.

Calibra (flerårig raigras)
Halvtidlig tetraploid sort som gir god avling med god kvalitet (høgt sukkerinnhold). Overvintringsevnen er og bra.

Perseus (raisvingel)
Sein sort som passer godt til slått, der det blir lagt vekt på halvtidlig/sein skyting og høg fôrverdi

Ønsker du å bestille denne spesialblandingen, kan du ta kontakt med Gro Mabel Anda på tlf: 51 78 69 90 eller e-post: mabel.anda@grl.no  eller direkte med FKRA og Tor Osmund Våga på tlf: 970 53 805 eller e-post: tor.osmund.vaga@fkra.no

Det vil bli produsert et kvantum på noen få tonn – så vær tidlig ute med din bestilling!
 

 

Aktuelt fra Forum ku:


Medlemsskriv høst 2022