Untitled Document

 

Vellykka gjødsel-demo på Orre 27. april

Det vart ein god dag for arrangørene av gjødsel-demoen. Bittelitt vind den rette veien gjorde arrangementet så å seie luktfritt.

Mellom 5 og 600 personar møtte fram for å sjå det nyaste i gjødselhåndteringsutstyr.
Drøset gjekk godt heile dagen - noko som viser kor viktig slike arrangement er også for det sosiale.

Slakteria serverte herlig grillmat og begge meieria bidrog med drikke.

Forum Ku til takke alle som hjalp til med å gjera denne dagen til ein suksess. Vi har lagt ut nokre få bilete - fleire kjem med det første.

Fleire bilete frå gjødseldemo er lagt ut - se mer

 (Se annonse)

 

Aktuelt fra Forum ku:


Medlemsskriv høst 2022