Untitled Document

 

 

STORMØTE 13. og 14. september -
MED FOKUS PÅ STELL OG FÔRING AV KALVEN!

Tema:
Stell av den nyfødte kvigekalven – avgjør om du skal ha problemfrie kyr! Vil du ha kviger som kalver lett, gir mer melk, kommer lettere i brunst og er friske? V/Bengt Egil Elve, Felleskjøpet Rogaland Agder.

Optimal fôring av kalven de første 4 levemåneder. Fôrbehov etter fjerde levemåned og eksempler på forskjellige fôringsplaner til kvigeoppdrett. V/Carsten Houmann, Slagtekalverådgivning .

  • Mandag 13. september kl 19.30 i Vindafjordhallen. Servering av pizza!

  • Tirsdag 14. september kl 19.30 på Bore Samfunnshus, Voll. Servering av gryterett!

Alle vel møtt!

Arr: Forum Ku og Felleskjøpet Rogaland Agder

Aktuelt fra Forum ku:


Medlemsskriv høst 2022