Untitled Document

 

Aktiviteter som er gjennomført - arkivertKlikk på bilde for annonse i pdf.
RASEMØTE TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013

Forum Ku inviterer til møte der vi skal besøke kufjos med de mest aktuelle storfèasene brukt i Norge, samt innlegg om rasene og mulighet for utveksling av erfaring og diskusjon.

Programmet var:

Kl. 09.30 - Vi starter opp i fjøset til Magne og Anita Helleland, Kleppvegen 634, Tjelta, som har NRF og Holstein kyr.

Kl. 11.00 - Besøke Jærkua Samdrift DA v/Per Ådne Skårland, Herigstadveien 126, Bryne, som har Jersey kyr.

Kl. 12.00 - Middag på Undheim Samfunnshus

Kl. 13.00-14.00 - Innlegg om rasene og oppsummering:

 • Jersey - v/Per Ådne Skårland, leder i Norsk Jersey
 • NRF - v/Trygve Roger Solberg fra Geno
 • Holstein - v/ Jill Zeilon fra Svensk Holstein
 • Oppsummering - Carsten Houman, Slagtekalve Rådgivning ApS

Kl. 14.00-15.00 - Diskusjon og spørsmål

Det blir satt ned et panel med representanter fra rasene og Carsten Houman fra Slagtekalve, som stilles til disposisjon for spørsmål og diskusjon.

Arr.: FORUM KU


FAGTUR TIL HOLLAND 30.10.-02.11.2013

Forum Ku på spennande fagtur med fokus på kalv! Reise samen med representant frå BLS og rådgiver Carsten Houmann, på ein lærerik og sosial tur.

Les heile programmet her

 


KORLEIS TAKLAR ME GROVFÔRKRISA?

Stormøte på Undheim samfunnshus
torsdag 13.juni 2013 - kl. 19.30

Landbrukets HMS-teneste 
 • Ta vare på psykisk helse og familien
Peder Skåre, Sparebanken1 SR-Bank
 • Korleis ser banken på situasjonen?
Hadle Nevøy, Fylkesmannen i Rogaland
 •  Offentlege erstatningsordningar
Harald Volden,
TINE Rådgiving
 • Presentasjon av Fagrapport om grovfôrsituasjonen;
 • Behov, dyrking i andre områder, pris og transport

Edvin Vestvik
Tine Sør og Gunnar Vatne, Norsk landbruksrådgiving,

Presentasjon av Fagrapport om grovfôrsituasjonen;
- behov, dyrking i andre områder, pris og transport
 

Arr: Landbruksorganisasjonane i Rogaland


ERFARINGSGRUPPER 2012

Vi har flere grupper som fungerer godt - men vi vet også at det er grupper som ikke fungerer eller "sover". Noen kunne kanskje tenke seg å bytte gruppe? For nye medlemmer er det viktig å få dere med i en gruppe, da det er utrolig lærerikt å dele erfaring med hverandre! Kursene starter opp i løpet av januar 2012.

Informasjon om erfaringsgruppene finner du her - som pdf-fil (oppdatert 12.12.2011)


Hva kan gjøres for å optimalisere avling på gras og korn? Invitasjon til

 • Vats (sted oplyses ved påmelding) onsdag 31. okt. kl. 19.00 til 22.00, påmelding til Per Landa tlf. 41 10 12 59 senest 31. okt.

 • Geno loftet på Særheim, torsdag 1. nov. kl. 13.00 til 16.00, påmelding til Mabel Anda tlf. 51 78 69 90 senest 1. nov.

Hent mer informasjon (pdf)


Aktiviteter for medlemmene er viktige tiltak for Forum ku.

Korleis få meir avling og høgare kvalitet!

Jorden er levende – Lær å behandle den bedre – Og få bedre utbytte
Ian Robertson, fra Glenside Group i Skotland, vil fortelle om 30 års erfaring med ”Biosence”.

Møtene holdes på dagtid:

 • Vindafjordhallen, Nedre Vats - tirsdag 31.01.2012
 • Geno-loftet, Klepp st. - onsdag 01.02.2012

Biosence er et konsept hvor jord, vann, avling og dyrevelferd innarbeides i et samlet perspektiv. Ian vil fortelle
om 30 års erfaring fra Skotland og England med detaljerte jordanalyser, arbeide med tilførsel av naturlige
produkter til jord og dyr og mekanisk forbedring av jorden via Oxygenerators. Les mer om programmet og påmelding.


Fagmøte om logistikk og ledelse i produksjonen

På dei større landbruksføretaka blir spørsmål om arbeidsorganisering og rasjonelle rutinar stadig viktigare.

Torsdag 17. november kl. 19.00 på Bore Samfunnshus, arrangerte vi eit møte der den erfarne danske rådgjevaren Susanne Pejstrup hadde eit spennande foredrag om emnet.
Les mer om møtet og hent innlegga hennar.

Forum KU Rogaland arrangerer kurs:

Hent annonse med kursoversikt

NB! det er fortsatt mulig å melde seg på "Velferd og strategi i storfebruket".


BEDRE OPTIMERING AV JORDEN

Jorden er levende – Lær å behandle den bedre – Og få bedre utbytte

Møtene holdes på dagtid:

 • Vindafjordhallen, Nedre Vats - tirsdag 31.01.2012
 • Geno-loftet, Klepp st. - onsdag 01.02.2012

Biosence er et konsept hvor jord, vann, avling og dyrevelferd innarbeides i et samlet perspektiv. Ian vil fortelle om 30 års erfaring fra Skotland og England med detaljerte jordanalyser, arbeide med tilførsel av naturlige produkter til jord og dyr og mekanisk forbedring av jorden via Oxygenerators. Les mer om programmet og påmelding.


ERFARINGSGRUPPER 2012

Til nye og "gamle" medlemmer.

Vi har flere grupper som fungerer godt - men vi vet også at det er grupper som ikke fungerer eller "sover". Noen kunne kanskje tenke seg å bytte gruppe? For nye medlemmer er det viktig å få dere med i en gruppe, da det er utrolig lærerikt å dele erfaring med hverandre! Kursene starter opp i løpet av januar 2012.

Informasjon om erfaringsgruppene finner du her - som pdf-fil (oppdatert 12.12.2011)

For påmelding eller endring av gruppe - ta kontakt med Gro Mabel Anda, tlf.: 51 78 69 90 eller e-post: mabel.anda@grl.no Påmeldingsfrist 31.12.2011."


 
Aktuelt fra Forum ku:


Medlemsskriv høst 2022