Velkommen til Forum Ku

For bønder med visjoner!

ARBEIDSPLAN FORUM KU 2023

 • Våren - Idemyldring med støttemedlemmer
 • Vår/høst - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA
 • Mars - Årsmøte og årsmelding
 • Høst - Fagtur i inn- eller utland
 • Biogassanlegg
 • Gjennomføre 5-6 styremøter i løpet av året
 • Fokus på «Bedre og billigere grovfòr»
 • FMRA – «Sammen om bedre dyrevelferd»
 • FMRA – «Fokus på bekjemping av landøya»
 • Ny gjødselforskrift – deltar i arbeidsgruppa
 • Medlems/fagmøte i samarbeid med støttemedlemmer
 • Demonstrasjon
 • Nyheter og annet legges ut på nettsida og Facebook
 • Nyhetsbrev og årsmelding
 • Være samfunnsobservatør der det er mulig, forsøke å være pådriver i saker som vedkommer landbruket

Styret i Forum Ku ønsker innspill fra medlemmene dersom de har saker vi kan og bør engasjere oss i.

Gode forslag mottas med takk .

Utskriftsvennlig versjon

 


Innkalling til årsmøte i FORUM KU

Torsdag 09.03.2023 kl. 19:00 på Bryne Kro og Hotell

I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir Rolf Gunnar Husveg fra Fatland Jæren med oss og holder et innlegg om «Siste nytt fra Fatland».

Vi setter av tid til innspill/ideer for å drøfte veien videre for Forum Ku.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokollen
3. Årsmelding fra styret - pdf kan hentes her.
4. Fastsetting av kontingent
5. Godkjenning av regnskap og budsjett - pdf kan hentes her
6. Arbeidsplan 2023
7. Honorar til styre
8. Valg
9. Valg av to medlemmer til valgkomiteen
10. Innkomne saker

Saker som skal legges frem på årsmøte, må være styret i hende senest 7 dager før årsmøte.

Vel møtt!

Styret


FAGTUR TIL DANMARK 10.01.-12.01.2023

Til Medlemmer og støttemedlemmer i FORUM KU


FAGTUR TIL DANMARK 10.01.-12.01.2023

Turen starter tirsdag 10. januar. Avhenting i Hirtshals kl 11.15 og avsluttes torsdag 12. januar kl 19.00 i Hirtshals.

PROGRAM:

 • 10. januar, 2 gårdsbesøg om høj udbytte og kvalitet i græs, samt fokus på nitrogen udnyttelse, middag.
 • 11. januar, virksomhedsbesøg ved Herning, Plantekongres, med middag om kvelden. Program for plantekongressen den 11. januar kan hentes her.
 • 12. januar, 2 gårdsbesøg med fokus på roer og økonomien i roer og majs.
 1. Pris ca. Dkr 6300.- ved 20 deltakere (Norske kr 8970,- med dagens kurs). Ferge kommer i tillegg.

 2. Mulig å reise fra Kristiansand med morgen ferja eller Stavanger med kvelds ferja.
  Dersom du har spørsmål til turen eller annet ta kontakt med Jan Petter Gjertsen på tlf: 909 96 949

 3. Påmeldingsfrist 1.januar 2023 til Jan Petter Gjertsen tlf 909 96 949

 4. Vennlig hilsen
  Styret i Forum Ku

Forum Ku inviterer til fagdag om økonomi 

Tirsdag 6. desember på Bryne Kro og Hotell kl 10.00-15.00 

10:00 – 10:15 Velkommen ved styreleder
10:15 – 11:00 Leasing og solceller i landbruket v/Åge Bryne, Jæren Rekneskapslag
11:15 – 12:00 Økonomien i melkeproduksjonen, fortid og fremtid v/ Andreas Lundegård, Tveit Regnskap AS
12:00 – 13:00 Mat
13:00 – 13:45 Storfekjøttmarkedet nå, i 2023 og videre? v/ Bent Egil Elve, Nortura
14:00 – 14:45 Fremtiden som melke-/storfeprodusent? v/ Peder Skåre, Sparebank 1, SR-Bank
14:45 – 15:00 Avslutning/diskusjon

Alle velkommen!

Arr. Forum Ku


Forum Ku - årsmøtet holdt 7. mars


Handlingsplan for nedkjemping av landøyda i Rogaland
2022

Mål: Redusere bestanden av landøyda i Rogaland og hindre spreiing til nye område. Hindre skade på husdyr som følgjer av beiting på planten

Handlingsplanen er eit samarbeid mellom regionale og lokale styresmakter, næringsliv og næringsorganisasjonar. Hent dokumentet som pdf her.


Nytt gjødselregelverk utsett.

Så kom ikkje nytt gjødselregleverk likevel, men kva så?

Utkast til ny gjødselbrukforskrift ligger nærmare Miljødirektoratet si tilråding enn Landbruksdirektoratet si. Regjeringa har bedt om at konsekvensane ved innskjerpinga skal utgreiast på foretaksnivå, med særleg vekt på Rogaland.

På denne bakgrunnen var styra i Forum Ku, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbrukspark, samt Arbeidsgruppe nye gjødselkrav, organisasjonane som signerte brevet til politikarane, styret i Rogaland Landbrukspark og Rogaland fylkeskommune inviterte til møte onsdag 3. november på Særheim.

Les mer på NRL sin nettside."Revisjon av gjødselregelverket - konsekvenser ved økt gjødseloverskudd"

holdt på Teams torsdag 22. april kl. 12.00 - 14.00

 

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har NIBIO utarbeidet rapport om Samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av økt gjødseloverskudd

NIBIO presenterer rapporten som er svært aktuell for landbruket i Rogaland. Politikere, næringsutøvere i landbruket, annet næringsliv, rådgivning, forvaltning, undervisning og andre landbruks- og matengasjerte inviteres.

Agenda:

 • Velkommen og bakgrunn for møtet. Helga Hellesø
 • Kort om regelverk i andre nordiske land, presentasjon av gjødseloverskudd i Rogaland ved ulike forslag til innstramminger, alternative metoder for håndtering. Siri Voll Dombu og Ivar Pettersen, NIBIO
 • Samfunnsøkonomiske konsekvenser av biogass som løsning for å håndtere økt gjødseloverskudd. Siri Voll Dombu, NIBIO
 • Avslutning - tanker for veien videre. Sveinung Svebestad


Arrangører:
Rogaland biogassnettverk er et nettverk for alle biogassinteresserte, og har som formål å støtte biogassinitiativene i Rogaland. Rogaland Fylkeskommune eier prosjektet, og kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland er med på satsningen.

Det er stor interesse for biogassnettverket.
Ønsker du også å delta, kan du melde deg på her.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i "Strategi for bioøkonomi 2018-2030", samt midler fra Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Arbeidsgruppe gjødselvareforskrift ble opprettet i 2018 for å følge arbeidet med revisjon av gjødselvareforskrift. NIBIO, Felleskjøpet Rogaland Agder, Tine, Forum Ku, Jær-kommunene, Statsforvaltaren og Rogaland Bondelag er med i gruppen.

Rogaland Landbrukspark er en sammenslutning av organisasjoner med utspring i Særheim- og Øksnevad-miljøet. NIBIO, Jæren Rekneskapslag, Vinterlandbruksskolen på Jæren, Høgskulen for grøn utvikling, Øksnevad vidaregåande skole, NLR Rogaland, NLR Viken og Tine er medlemmer.

Statsforvaltaren i Rogaland.

 

Du kan lese meir her:
Anslår konsekvensane av auka spreiearealkrav | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)

Konsekvensar ved skjerpa spreiearealskrav - Rogaland… | NLR Rogaland

 

Møtet er finansiert av Rogaland biogassnettverk

Du kan hente invitasjonen som pdf herProtokoll frå årsmøtet i 2020


Referat Idemyldring 08.01.2020

Styret i Forum Ku inviterte støttemedlemmene til Bryne Kro og Hotell for Idemyldring et par timer og avsluttning med lunsj. Det var 18 deltakere påmeldt ☺

Disse møtte: Ingvald Rygh/FKRA, Henning Røyneberg/FKRA, Guro Hansen/Fatland, Bengt Egil
Elve/Nortura, Eirik Ur/Fiskå, Kristian Hatteland/Traktor og Landbruk, Torleif Torland/Torland Maskin, Tor-Egil Rosland/AK-Maskin, Knut Helliesen/Traktor og Landbruk, Erland Haugland/Aase Landbruk, Morten Malmin/SpareBank 1 SR-Bank, fra Forum Ku/Jan Ove Hole, Alf Egil Vaula, Jan Petter Gjertsen, Geir Kåre Sira og Ove Morten Sør-Reime. Gro Mabel Anda sekretær.

Hent hele referatet som pdf her.


FORUM KU BESØKTE YARA PÅ HERØYA 16.-17.10.2019

Det var en spent flokk på 9 personer som tok flyet til Torp onsdag morgen. Turen gikk fint i strålende fint vær fra Sola. Etter en times tid i lufta landa vi på Torp til grått å litt regnfullt vær. Her ble vi henta av en minibuss, rekvirert av Yara.

Vel fremme på Adminiet på Herøya - like ved Porsgrunn, møtte vi de tre som kom kjørende med bil fra Sørlandet. Så nå var hele flokken på 12 personer samla. Her ble vi tatt godt i mot av Jan-Eivind Kvam-Andersen, Bjørn Tore Svoldal og Håvard Bjørgen fra Yara.

Etter en flott lunsj på Adminiet ble vi frakta til Forskningsparken. Parken ligger på Herøya, og her var det streng bevoktning så det tok litt tid før vi fikk komme inn. Alle måtte gå med hjelm, vernebriller og besøksfrakk. Her fikk vi omvisning på fabrikken, guidet av produksjonsansvarlig på fabrikken. Etter en god kaffepause var det tid for faglig påfyll av agronomer fra Yara. Her ble vi informert om veien til bedre lønnsomhet, økt presisjon og optimal gjødselstrategi. Det ble også informert om Grovfòr 2020.

Så gikk turen tilbake til Adminiet for en bedre middag og sosialt for turdeltakerne og representanter fra Yara. En veldig koselig kveld med godt drøs og fortreffelig mat :

Torsdag morgen starta vi med frokost på Adminiet før turen gikk til Herøya for mer omvisning. Her fikk vi sett på pakking av gjødsel og tur helt til topps i Prilletårnet. Det var fascinerende å se når gjødselperlene dryssa over hundre meter ned fra toppen av tårnet.

Etter lunsj på Herøya gikk turen til gårdsbesøk hos Bjørn Victor Folkvord, hvor garden hans ligger på Ramnessletta. Det var et flott gårdbruk vi fikk se, med gras- og melkeproduksjon og ammeku.

Det var en fornøyd gruppe Jærbuer som takka for seg mot slutten av torsdagen:


ARBEIDSPLAN FORUM KU 2020

 • Januar - Idemyldring
 • Våren - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA
 • Mars - Årsmøte og årsmelding
 • Oktober - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA
 • Oktober - Fagtur til utlandet for medlemmer og støttemedlemmer
 • November - Fagmøte – Bonden/økonomi – i samarbeid med banker og regnskapskontor
  • Nyhetsbrev 2 ganger pr år vår/høst
  • Gjennomføre 5-6 styremøter i løpet av året
  • Fokus på «Bedre og billigere grovfòr»
  • Medlems/fagmøte i samarbeid med støttemedlemmer
  • Delaktig i problemstillingen rundt forslag om ny gjødselforskrift
  • Delaktig i gruppe som jobber opp mot Mattilsynet
  • Facebook – være mer aktiv
  • Være samfunnsobservatør der det er mulig, forsøke å være pådriver i saker som vedkommer landbruket

Styret i Forum Ku ønsker innspill fra medlemmene dersom de har saker vi kan og bør engasjere oss i. Gode forslag mottas med takk.

Arbeidsplan kan hentes som pdf 


Frå grasdemo høsten 2018.

Maskinene det blir kjørt med på grassdemo. Hent kjøroppsett i PDF for grasdemo her


Medlemsskriv vinteren 2018

Medlemsskriv kan hentes her.


Presentasjon fra innspill på møte om ny gjødselvareforskrift (arkiv)

Her er link til inspill

http://www.rogfk.no/Aktuelt/Vellykket-innspillmoete-om-ny-gjoedselvareforskrift


Ny gjødselvareforskrift - 2017 (arkiv)

Les mer her:

http://www.rogfk.no/Arrangementer/Gjoedsel-som-ressurs-og-utfordring