Untitled Document

 

Norges største grasdemo - mai 2009
 

PRESSEMELDING FRA FORUM KU

Norges største grasdemonstasjon arrangeres på Jæren

27. mai arrangeres Norges største grasdemonstrasjon. Arrangøren Forum ku forventer besøkende fra hele landet.

Hvis du er interessert i grasmaskiner og grovfôrproduksjon, så er Nærbø stedet den 27. mai. Da inviterer Forum ku og maskinforhandlerne i Rogaland til Norges største demonstrasjon av grasmaskiner. Om lag 40 slåmaskiner, river, presser, finsnittere og lessevogner skal demonstreres i praktisk bruk. I tillegg blir den en statisk utstilling der også leverandører av ensileringsmidler vil delta. Og hvis været er bra, blir det mulighet for prøvekjøring på ettermiddagen. Om ikke det er nok, stiller lokale slakterier og meieri med gratis mat og drikke.

Rett utstyr for best grovfôr
– Gras og grovfôr er noe av det viktigste for oss storfebønder, og det er viktig for oss å holde oss orientert om det som finnes av grasmaskiner. Det overordna målet for oss som arrangør er å gi bøndene mulighet til å finne rett utstyr for å produsere et best mulig grovfôr. På en slik demonstrasjon får vi mulighet til å sammenligne enkelte maskiner og komplette høstelinjer mot hverandre, sier leder i Forum ku, Bjørn Høyland.

Tradisjonelt har maskinforhandlere hver sine demonstrasjoner. Det gjør det i praksis umulig for bøndene å rekke over alt.

– Nå samler vi alt på et sted. Dermed får vi mulighet til å se konkurrerende maskiner side om side i praksis, og vi kan sammenligne dem under like forhold. Et slikt arrangementet gir dessuten merkeentusiastene mulighet til å se noe annet enn sitt eget, sier Høyland med et smil.

Sosialt treffpunkt
I tillegg til det rent tekniske, påpeker Høyland at demonstrasjonen også skal være et sosialt treffpunkt. Høyland mener landbruket er avhengige av å skape miljø og treffpunkt der bønder kan møtes, få impulser og diskutere.

– Vi håper dette arrangementet vil trekke folk fra hele landet. Det viktigste for oss er ikke å lage en størst mulig demonstrasjon, men en demonstrasjon med høy kvalitet. Både de som deltar og oss som arrangør har som mål at de besøkende skal få noe igjen og være fornøyde. Da har vi lykkes, sier lederen i Forum ku.

Du finner mer informasjon om Norges største grasmaskindemonstrasjon på www.forumku.no

---------------------------------------
Følgende firmaer deltar på grasdemonstrasjonen:

A-K maskiner, Felleskjøpet Rogaland Agder, Eiksenteret, Torland Maskin AS, Traktor og Landbruk AS, JG Maskin, Wiig Samdrift DA, Produs, Fiskå mølle, Nortura, Prima Jæren, Q-meieriene.
----------------------------------------
Om Forum ku:

Forum ku er en uavhengig organisasjon for melkeprodusenter og skal arbeide med å øke kompetansen og lønnsomheten i melkeproduksjonen. Forum ku har fire hovedsatsingsområder: Fôr og fôring, helse, driftsledelse og bygningsplanlegging.
----------------------------------------
Kontaktpersoner: Bjørn Høyland: 91710027, Tor Stangeland 90988885
----------------------------------------
 

Aktuelt fra Forum ku:


Medlemsskriv høst 2022