Untitled Document

 

Styresammensetning 2022
 

Leder Jan Petter Gjertsen 958 61 881
e-post
Styremedlem Alf Egil Vaula 934 40 430
e-post
Styremedlem Glenn Mathingsdal 415 53 796
e-post
Styremedlem Harald Velde 951 02 937
e-post
1. varamedlem Ingvar Garpestad 924 31 410
e-post
 
Aktuelt fra Forum ku:


Medlemsskriv hÝst 2022