Untitled Document

 

Om Forum ku

Formål
 • Uavhengig organisasjon for melkeprodusenter som skal arbeide med å øke kompetanse og lønnsomhet i melkeproduksjonen.
 • Forum Ku skal ha disse fagområdene som hovedsatsningsområder:
 • For og foring
 • Helse
 • Driftsledelse
 • Bygningsplanlegging

Virkemiddel:

 • Arrangere fagsamlinger med fagforedrag for medlemmene
 • Erfaringsutveksling – erfaringsgrupper eventuelt med instruktør
 • Organisere og formidle rådgivning etter ønske fra medlemmene
  o Finne spisskompetanse
  o Strukturere tilbud
  o Formidle direkte rådgivning

Kriterier for medlemskap

 • Må ha storfe
 • Støttemedlem
 • Personlig støttemedlem med samme kontingent som vanlige medlemmer med storfe/kyr/melk.
Aktuelt fra Forum ku:


Medlemsskriv høst 2022