Untitled Document

 

Velkommen til Forum Ku

For bønder med visjoner!

Årsmøte i FORUM KU
Ble avholdt på Bryne Kro & Hotell, onsdag 09. mars 2016


Oppsumering av studieturen til Holland, 15.-17. oktober 2015.

Carsten Houmannm Slagtekalve rådgivning ApS har laget en rapport fra turen. Rapporten på 10 sider med tekst og bilder, kan hentes som pdf her.

MEDLEMSMØTE 17. november kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell.

"Hvordan sikre et godt immunforsvar og lavt antibiotikaforbruk i melkeproduksjonen", i samarbeid med TINE og Alltech AS. Enkel servering. Alle velkommen.

KURS: Bonden som byggherre. 12. og 19. november kl 09.30-15.00 på Særheim.

Klepp Rekneskapslag, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og Innovasjon Norge arrangerer kurset "Bonden som byggherre". For mer info les mer her

INVITASJONER

Invitasjon til Demo om luftning af jord – specielt grassmarker.

Få sunne og velpleide marker for best mulig grasproduksjon og sunnhet for dyra.

Jordprøver:

Jo bedre du kjenner jorda di, jo bedre produksjon kan du få. Vi bruker Albrecht jordanalyse som gir et detaljert innblikk i hvilke næringsstoffer som finnes i jorden, hvilke som mangler og hvordan vi får optimalt samspill mellom avling og jorda.

 Åsland i Time kommune:

 • Kom til demonstration hos Olav Aasland og hør mer.
  Adresse: Åslandsvg. 257, 4355 Kverneland
  Tidspunkt: onsdag 30. september kl. 10.30-ca. 12.30
 • Hent invitasjonen her (pdf)

Øvre Vats i Vindafjord kommune:

 • Kom til demonstration hos Alf Egil Vaula og hør mere
  Adresse: Blikravegen 331, 5576 Øvre Vats
  Tidspunkt: fredag 2. oktober kl. 11-ca. 13.00
 • Hent invitasjonen her (pdf)


UTTAK AV GRASPRØVER TIL ANALYSE

Menko Kolk/Slagtekalve kommer i uke 31 (27.-31. juli) og tar ut grasprøver. Tlf: 0031 6230 34409 eller e-post: menko.kolk@kpnmail.nl

FAGTUR TIL HOLLAND GRASPRODUKSJON- OG FÔRING

15-10-2015
Ankomst Amsterdam Airport kl. 07.30 (avgang Sola kl 06.00)

 • Gard med gardsmeieri, osteproduksjon.
 • Barenburg frofabrikk - avling av gressorter og forsøksmarker.

16-10-2015

 • Blgg-agroexpertus. Fôr- og jordprøvelaboratorium.
 • Pure Graze: Alt om kyr på gress med spesielle gressblandinger og avgressings-strategier. Besøk av en kveggard hvor produksjon er basert pa avgressing. De siste ar har kyrne vart pa gress 340 dager pr år.
 • Avsluttes med buffet: Grillkjøtt med salat og drikkevarer

17-10-2015

 • Besøk av kvegbedrift i Flevopolder (gammel havbunn) Høy plantproduksjon (15.000-16.000 kg ts/ha). Det blir produsert 20.000 kg melk/ha.
 • Batavia skipsverft - her ble det bygget treskip pø 1600 tallet.
 • Batavia outlet fashion center, shopping og bespisning.
 • Museum Nieuw land: Om polder-historien.

Hjemreise: Avgang Amsterdam kl 20.55 (ankomst Sola kl 22.20)
Turen er lagt opp til en god blanding av faglig og sosialt påfyll

Pris flybillett kr 3125, hotell ca 800 pr/døgn i dobbeltrom. Mat og transport kommer i tillegg.

Frist for pamelding 22. juni til tlf: 51786990 eller mabel.anda@grl.no

Program kan hentes som pdf her


Arr: Forum Ku

 

 


Bli klokere på dine analyser av ditt grovfôr

av Carsten Houmann, Slagtekalve. Les mer


Skal du ta jordprøve?

Mer informasjon finner du her.

Jordprøvetagning bestilles hos:


NRK Rogaland hadde en reportasje fra demoen vi hadde i september måned. Dette ble vist på TV. Innslaget fra demoen er vist på NRKs nettsider - du ser det fra ca 14 minutter ut i programmet fra NRK:


Krossing av korn

Informasjon om Krossing av korn kan hentes her


Når er rett slåttetidspunkt?

Les mer om gras og grovfôrbehandling i skrivet fra  Slagtekalve rådgivning


Stopp sporene - bryt kjeden fra jord til bord

Vi har lagt ut 4 sider informasjon om temaet "sporer og hvordan vi kan unngå at disse kommer i melken".

Hent informasjonsheftet som pdf her.


Konstruktiv debatt om kornkvalitet

Eit møte mellom husdyr produsentar representert ved Forum gris og Forum ku og korn produsentane representert ved leiaren i kornutvalet i Noregs Bondelag, resulterte i auka forståing mellom partane, og semje om å føreslå å bruka regionale midlar over jordbruksavtalen til å betra kornkvaliteten gjennom vekstskifte. Les artikkel frå Bondevennen

 

Aktuelt fra Forum ku:

Klikk for annonse i pdf.