Untitled Document

 

Velkommen til Forum Ku

For bønder med visjoner!


Klikk på bilde for annonse i pdf.

Nytt tilbod til medlemmer av Forum Ku:

Systematisk førebyggande helsearbeid

Forum Ku har inngått samarbeid med veterinær Marit Johanne Apeland, som kan tilby systematisk førebyggande helsearbeid på storfe. Les meir.


Bli klokere på dine analyser av ditt grovfôr

av Carsten Houmann, Slagtekalve. Les mer

Slagtekalve rådgivning besøksplan for 2014 finner du her.


Skal du ta jordprøve?

Mer informasjon finner du her.

Jordprøvetagning bestilles hos:


Studiegrupper for Forum Ku 2013

  • Melkerobot/beite

  • Studiegrupper storfe 2013 (Nord-fylket)

  • Jersey

  • Økonomi og ledelse

4. februar 2013. Hent informasjon om studiegruppene her. Skrivet er oppdatert med de tre kursmodulene for Jersey.

Opprinnelige påmeldingsfrister er utgått, men interesserte kan sende en melding til Mabel Anda på e-post: mabel.anda@grl.no - tlf: 51 78 69 90.


NRK Rogaland hadde en reportasje fra demoen vi hadde i september måned. Dette ble vist på TV. Innslaget fra demoen er vist på NRKs nettsider - du ser det fra ca 14 minutter ut i programmet fra NRK:


Krossing av korn

Informasjon om Krossing av korn kan hentes her


Når er rett slåttetidspunkt?

Les mer om gras og grovfôrbehandling i skrivet fra  Slagtekalve rådgivning


Stopp sporene - bryt kjeden fra jord til bord

Vi har lagt ut 4 sider informasjon om temaet "sporer og hvordan vi kan unngå at disse kommer i melken".

Hent informasjonsheftet som pdf her.


Konstruktiv debatt om kornkvalitet

Eit møte mellom husdyr produsentar representert ved Forum gris og Forum ku og korn produsentane representert ved leiaren i kornutvalet i Noregs Bondelag, resulterte i auka forståing mellom partane, og semje om å føreslå å bruka regionale midlar over jordbruksavtalen til å betra kornkvaliteten gjennom vekstskifte. Les artikkel frå Bondevennen

 

Aktuelt fra Forum ku:

Klikk for annonse i pdf.