Untitled Document

 

Velkommen til Forum Ku

For bønder med visjoner!


INVITASJONER

Invitasjon til Demo om luftning af jord – specielt grassmarker.

Få sunne og velpleide marker for best mulig grasproduksjon og sunnhet for dyra.

Jordprøver:

Jo bedre du kjenner jorda di, jo bedre produksjon kan du få. Vi bruker Albrecht jordanalyse som gir et detaljert innblikk i hvilke næringsstoffer som finnes i jorden, hvilke som mangler og hvordan vi får optimalt samspill mellom avling og jorda.

 Åsland i Time kommune:

 • Kom til demonstration hos Olav Aasland og hør mer.
  Adresse: Åslandsvg. 257, 4355 Kverneland
  Tidspunkt: onsdag 30. september kl. 10.30-ca. 12.30
 • Hent invitasjonen her (pdf)

Øvre Vats i Vindafjord kommune:

 • Kom til demonstration hos Alf Egil Vaula og hør mere
  Adresse: Blikravegen 331, 5576 Øvre Vats
  Tidspunkt: fredag 2. oktober kl. 11-ca. 13.00
 • Hent invitasjonen her (pdf)


UTTAK AV GRASPRØVER TIL ANALYSE

Menko Kolk/Slagtekalve kommer i uke 31 (27.-31. juli) og tar ut grasprøver. Tlf: 0031 6230 34409 eller e-post: menko.kolk@kpnmail.nl

FAGTUR TIL HOLLAND GRASPRODUKSJON- OG FÔRING

15-10-2015
Ankomst Amsterdam Airport kl. 07.30 (avgang Sola kl 06.00)

 • Gard med gardsmeieri, osteproduksjon.
 • Barenburg frofabrikk - avling av gressorter og forsøksmarker.

16-10-2015

 • Blgg-agroexpertus. Fôr- og jordprøvelaboratorium.
 • Pure Graze: Alt om kyr på gress med spesielle gressblandinger og avgressings-strategier. Besøk av en kveggard hvor produksjon er basert pa avgressing. De siste ar har kyrne vart pa gress 340 dager pr år.
 • Avsluttes med buffet: Grillkjøtt med salat og drikkevarer

17-10-2015

 • Besøk av kvegbedrift i Flevopolder (gammel havbunn) Høy plantproduksjon (15.000-16.000 kg ts/ha). Det blir produsert 20.000 kg melk/ha.
 • Batavia skipsverft - her ble det bygget treskip pø 1600 tallet.
 • Batavia outlet fashion center, shopping og bespisning.
 • Museum Nieuw land: Om polder-historien.

Hjemreise: Avgang Amsterdam kl 20.55 (ankomst Sola kl 22.20)
Turen er lagt opp til en god blanding av faglig og sosialt påfyll

Pris flybillett kr 3125, hotell ca 800 pr/døgn i dobbeltrom. Mat og transport kommer i tillegg.

Frist for pamelding 22. juni til tlf: 51786990 eller mabel.anda@grl.no

Program kan hentes som pdf her


Arr: Forum Ku

 

 


Bli klokere på dine analyser av ditt grovfôr

av Carsten Houmann, Slagtekalve. Les mer


Skal du ta jordprøve?

Mer informasjon finner du her.

Jordprøvetagning bestilles hos:


NRK Rogaland hadde en reportasje fra demoen vi hadde i september måned. Dette ble vist på TV. Innslaget fra demoen er vist på NRKs nettsider - du ser det fra ca 14 minutter ut i programmet fra NRK:


Krossing av korn

Informasjon om Krossing av korn kan hentes her


Når er rett slåttetidspunkt?

Les mer om gras og grovfôrbehandling i skrivet fra  Slagtekalve rådgivning


Stopp sporene - bryt kjeden fra jord til bord

Vi har lagt ut 4 sider informasjon om temaet "sporer og hvordan vi kan unngå at disse kommer i melken".

Hent informasjonsheftet som pdf her.


Konstruktiv debatt om kornkvalitet

Eit møte mellom husdyr produsentar representert ved Forum gris og Forum ku og korn produsentane representert ved leiaren i kornutvalet i Noregs Bondelag, resulterte i auka forståing mellom partane, og semje om å føreslå å bruka regionale midlar over jordbruksavtalen til å betra kornkvaliteten gjennom vekstskifte. Les artikkel frå Bondevennen

 

Aktuelt fra Forum ku:

Klikk for annonse i pdf.